Föreningen

Om föreningen

 

Fårölotten är en allmännyttig idéell förening som tillsammans med Boden och Kalix ingår i Koloniträdgårdsförbundets Region Norrbotten. Fårölotten ingår även i Trädgårdssällskapen i Pitebygden (TiP) och Fåröns Samfällighetsförening.

 

Medlemmarna arrenderar tillsammans sammanlagt ca 12 000 m2 stort område vid Sandlundsviken på Nörd-Fårön, som av Piteå kommun avsatts för koloniträdgårdsändamål.

 

På området finns 38 lotter à 300 m2, som av föreningen arrenderas ut till medlemmarna med individuellt upprättade nyttjanderättskontrakt.

För att inneha en kolonilott inom Fårölotten måste man vara medlem i föreningen.

 

Förutsättningen för att få medlemskap är att man är myndig, folkbokförd och stadigvarande bosatt i Piteå kommun. Föreningens styrelse avgör om medlemskap ska beviljas, dvs om köparen kan godkännas.

 

Ändamålet med koloniträdgårdsrörelsen är att ge människor möjlighet att kunna odla eget samt att ha en friskvårdande och social funktion.

 

Det finns för närvarande ingen kölista för att köpa en kolonistuga och därmed arrendera en kolonilott utan varje försäljning sker i den enskilde medlemmens egen regi.

 

 

 

Styrelsen

Styrelsens uppgifter är bl a:

  • Svara för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administartion
  • Tillse att tillräckliga försäkringar tecknas
  • Tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs
  • Tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs
  • Upprätta förteckning över medlemmar
  • Tillse att föreningens egendom och arrenderad mark sköts och underhålls
  • Årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte
  • Ansvara för föreningens arkiv

 

 

2024

Lars Sundbom

Ordförande

Erik Sandlund

Kassör

Birgitta Westerberg

Sekreterare

Majken Nilsson

Ledamot

Anna-Stina Eriksson

Ledamot

Kenneth Nordström

Ledamot

Björn Pudas

Ledamot