Info medlem

Välkommen som medlem i Fårölotten

Information

Att bli kolonist på Fårölotten

Föreningen arrenderar området av Piteå Kommun och arrenderar i sin tur ut de enskilda lotterna till medlemmarna. Mellan föreningen och medlemmarna upprättas ett individuellt arrendekontrakt för respektive lott.


I samband med att du skriver under din ansökan om medlemskap och ditt arrendekontrakt med Fårölotten, får du muntlig information om föreningen. Du får också ett antal handlingar, se listan till vänster.


Under sommaren görs en för nya medlemmar gemensam rundvandring på området där du får ytterligare information om Fårölotten.


Krav för att få köpa en kolonistuga på Fårölotten:

  • Bli medlem i koloniträdgårdsföreningen Fårölotten
  • Vara folkbokförd och stadigvarande bosatt i Piteå kommun
  • Delta i gemensamma arbetsuppgifter
  • Ha ett genuint trädgårdsintresse
  • Godkännande från styrelsenCopyright 2013 © All Rights Reserved