Historia

Föreningens historia

 

På initiativ av Piteå kommuns dåvarande parkchef Zandra Nordin beslöts år 1987 att undersöka om det fanns intresse bland allmänheten att bilda en koloniträdgårdsförening.

 

Vid ett möte 1987-05-31 visade det sig att intresset var mycket stort och det bildades därför en interrimsstyrelse med följande sammansättning:

 

Eva-Karin Törnblom, ordförande

Arnold Stenman, sekreterare

Lars-Erik Forsberg, kassör

Henning Karlsson, ledamot

Helga Hörker, ledamot

 

Ny styrelse 1991-1992:

Arnold Stenman, ordförande

Inga Granström, sekreterare

Vakant, kassör

Sonja Johansson, ledamot

 

Efter diverse turer kunde, genom ett regeringsbeslut 1992-11-12, detalj- planen för Fårön Koloniträdgårdar i Piteå kommun fastställas.

Ett arrendekontrakt med kommunen (gäller i 25 år och kan förlängas med 5 år i taget) upprättades 1993-02-25, en tidpunkt som sedermera räknas som officiellt datum för bildandet av "Fårölotten". Samma år anslöts Fårölotten till Fåröns Samfällighetsförening.

 

Under våren och sommaren 1993 vidtog en febril aktivitet på området och på föreningens bekostnad anlades vägar, diken och parkerings- platser. Sommarvattenledningar drogs inom området, vilka sedan anslöts till kommunens vattenledningsnät.

 

Åtskilliga stugor uppfördes av flitiga kolonister och även en hel del odlingar kom igång. Under oktober och november byggde föreningen två uthus med torrtoalett och förråd i övre resp nedre område.

 

År 1994 fortsatte byggandet och odlingarna på de egna lotterna samt att området försågs med elektricitet och belysning. En dusch installerades i anslutning till det övre förrådet.

 

1997-04-24 fick föreningen överta ett äldre bostadshus i Jävre som Vägverket inlöst i samband med ombyggnad av E4.

Villkoret var att föreningen skulle bortforsla byggnaden och därefter avstäda tomten. Under sommaren flyttades huset till en nylagd grund intill Sandlundsviken ute på Fårön.

 

Med hjälp av lån från Koloniträdgårdsförbundet påbörjades sommaren 1998 arbetet med att inreda huset, som var helt klart även utvändigt med brädfodring år 2002. Nytt tak behövdes dock under år 2006.

 

Kolonigården har blivit den naturliga samlingsplatsen för föreningens aktiviteter och medlemmarna kan även hyra huset till egna samman- komster. År 2001 såg Fårölottens Hemsida dagens ljus. År 2002 restes föreningens flaggstång i samband med kolonigårdens färdigställande.

 


Pionjärtiden

Föreningen Fårölotten 1988 till 2000 - åren då allting startade med slit och släp till det som idag är idyllen på Fårön.

Kolla in bildgalleriet från den tiden [klicka här]

 

Fårölottens Historia

Tillbakablick

10-årsjubileum firades med pompa och ståt med inbjudna gäster 28 juni 2003. I och med detta kan föreningen anses ha lämnat pionjärtiden bakom sig.

Föreningens medlemmar har gjort studiebesök i bl a Skellefteå/Umeå åren 1996 och 2005 och i Uleåborg år 1998.

 

En bland allmänheten uppskattad aktivitet var Fårölottens Dag under åren 1997-2005 med visning av koloniträdgårdar och försäljning av egenprodu- cerade grönsaker, saft och bröd samt loppis. Denna årliga aktivitet åter- uppstod i en något mer blygsam omfattning i Öppen Trädgård från år 2008.

 

Under år 2007 fick föreningen nytt arrendeavtal med Piteå kommun, nya ordningsföreskrifter och avtal om medkolonist infördes. Samma år anslöts Fårölotten till Trädgårdssällskapen i Pitebygden (TIP).

 

År 2009 belastades medlemmarna av en extrakostnad då Fåröns asfalterade vägar upprustades. Samma år namngavs de interna vägarna. År 2010 var den stora utgiften en ny åkgräsklippare.

 

Åren 2010-2011 var det dags för utvändig ommålning av Kolonigården och förråden. Åren 2011-2012 byggdes bastu vid Sandlundsviken. Bord och sittbänkar tillverkades och oljebehandlades år 2015-2016.

 

20-årsjubileum firades 6 juli 2013 med gäster från förbundet, Skellefteå och Umeå.

 

År 2015 byggdes en boulebana bakom kolonigården.

 

År 2017 lades en viramatta och sand på stranden nedanför kolonigården samt ny grillplats fixades ovanför kullarna.

 

År 2018 tillkom en välkomstskylt vid nedre parkeringsplatsen. Vägarna påfördes grus och ett större dike lades igen med dräneringsrör, grus, matta och matjord. Kolonigården målades med Falu rödfärg och knutarna målades vita.


År 2019 fylldes diket mellan kullarna och komposten med jord och såddes in. Småvägarna som höll på att växa igen kantskars samt påfördes 40 m`stenmjöl. Nya vägskyltar sattes upp. Hjärtstartare samt 5 brandsläckare har placerats på olika ställen på området. Ny båtbrygga anlades i Sandlundsviken, bastun är målad utvändigt och nytt plåttak har lagts på bron till Kolonigårdens entre. 


År 2020 blev vi tvugna att ställa in Fårölottens dag samt att årets Surströmmingsfest fick hållas utomhus pga virusepidemin Convid19. 
Under året har Kolonigårdens varmvattenberedare bytts ut, ny flaggvimpel till flaggstång samt ledlampor till lyktstolpar inköpts och installerats. Köket i Kolonigården samt övre dusch har målats och fräshats upp. Spolning av vägtrummor samt utgrävning av dike mellan lott 18 och 25 har utförts samt timring och målning av nytt vedförråd vid ängsgrillen.

 

År 2021 har nya elmätare installerats i elskåpen. Ett Intranät för protokoll och medlemsinformation implementerades där alla medlemmar fått en egen kod.

Kurser i beskärning, kompostering och bokashi har hållits och de stora komposthögarna har gjorts om till meterhöga limpor samt fyra bikupor har placerats vid komposterna.

Köket i Kolonigården har blivit uppfräschat med nya gardiner och tillbehör och övervåningen har sponsrats med en dubbelsäng. 

Övre förråds framsida samt ena gavel har målats och övre och nedre toalett har målats invändigt. Sponsrad ny duschkabin har installerats i övre dusch. 

Ny flytbrygga har tillverkats och 10 ton sponsrat stenmjöl har skottats ut på Boulebanan.

Ny handgräsklippare inköpt samt ny dynbox till grillplatsen och en ny flaggvimpel har införskaffats. 


År 2022 har 20 ton stenmjöl skottats ut på vägen övre området samt 10 ton på nedre parkeringen vid kolonigården. 

Boulebanan har fått en upprustning med stenmjöl. Ny Flytbrygga tillverkad. Slamtömning av nedre toalett. 8 bikupor har genererat bra med pollinering för området. Ny Trumma och dike grävt bakom Kotonigården mot boulebanan. Allsångskväll 20/8. 


År 2023 den 8/7 firade föreningen 30-års Jubileum med en festlig 3-rättersmiddag utomhus i det fina vädret. Fårölotten blev uppvaktade av Koloniträdgårdsförbundet samt av region norr. För presentkorten har föreningen köpt ett äppelträd.

Ny flaggstång till föreningen har införskaffats eftersom den gamla var rutten. Föreningen har också köpt in 2 nya gräsklippare, den ena batteridriven.

 

Fårölottens ordföranden under åren:


2023-           Lars Sundbom 
2019-2022    Karin Wikström

2018-2018    Stefan Henriksson

2016-2017    Monica Westerlund

2013-2015    Suzanne Hevarve

2010-2012    Erik Palmqvist

2006-2009    Inga Granström

2005            Ingmar Haapaniemi

2001-2005    Per-Arne Kristiansen

1998-2000    Rose-Marie Axelsson

1994-1998    Ernst Wiklund

1993            Inga Granström

1991-1992    Arnold Stenman