Koloniområdet

Koloniområdet

 

Koloniområdet är indelat i två delar och ligger i sydvästsluttning, där norra delen gränsar mot barrskog medan den södra delen mot Sandlundsviken består av lövskog. Marken utgörs av lerjord.

 

Det är gott om både smått och större vilt samt ett rikt fågelliv. Längst in i Sandlundsviken finns häckningsplatser. På området finns avsatt friytor för lek, bollspel etc.

 

I Sandlundsviken finns en badbrygga, grillplats och möjlighet till fritidsfiske. Ytterligare ett par grillplatser finns i den norra delen.

Tre parkeringsplatser finns och biltrafik på områdets interna vägar är endast tillåten för i- och urlastning.

 

Ett föreningshus, två förrådsbyggnader med två torrtoaletter och en dusch samt en bastubyggnad finns inom koloniområdet. I anslutning till föreningshuset finns en uteplats. I föreningsstugan finns ett litet bibliotek, missa inte denna kunskapskälla.

 

El med 1-fas är installerad i kolonistugor, i Kolonigården finns 3-fas. Gatubelysning finns längs de interna vägarna.

 

Fåröns friluftsområde med strövstigar samt rast- och grillplatser gränsar till området. Ca 700 meter från Fårölotten finns Fåröns stugby med camping, kiosk, bastu, pool, sällskapsrum, minigolf mm.

 

 


Bildgalleri Kolonilotter

Klicka på Kolonistugenummer för att se sköna bilder inifrån lotterna.


Övre område:

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nedre område:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 

Piteå och Fårön

Här finns vi

 Piteå kallas i folkmun för Nordens Riviera eftersom det inom kommunen finns kilometerlånga sandstränder och staden varje år placerar sig bland Sveriges främsta i sol-ligan.

 

Därför är det inte bara de drygt 41 000 innevånarna som trivs här, sommartid besöks Piteå av ett stort antal turister och folk-mängden mer än fördubblas då.

 

Men Piteå är inte bara sol och bad, det ordnas också massor av olika aktiviteter 365 dagar om året.

 

Att odla sina egna grönsaker samtidigt som man hör humlorna surra och njuter av trädgårdens vackra blommor kan man göra i en koloniträdgård. Särskilt lyckligt lottade är de Piteåbor som innehar en kolonilott ute på Fårön.

 

Övre och Nedre Koloniområde - se bildgalleri Kolonilotter här till vänster eller klicka på bilden ovan.